Regulamin Escape Room

Regulamin Escape Room King of the Lock Jelenia Góra

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Każda osoba dokonująca rezerwacji w King of the Lock – Escape Room Jelenia Góra, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania zawartych w nim informacji osobom, z którymi będzie brała udział w grze. Regulamin Escape Room King of the Lock jest dostępny również na miejscu.
2. Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

REZERWACJA
1. Rezerwacji dokonać można na stronie www.kingofthelock.pl/rezerwacje, telefonicznie pod numerem 691771138 lub poprzez wiadomość na Facebooku – www.facebook.com/kingofthelockJG
2. Rezerwacja dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-6 osób
3. Jeżeli uczestnicy chcą zarezerwować grę później niż 24 godziny przed czasem rozpoczęcia gry, możliwa jest wyłącznie rezerwacja telefoniczna: 691771138.
4. Podczas dokonywania rezerwacji w King of the Lock – Escape Room Jelenia Góra, należy dokonać wyboru daty i godziny rezerwacji oraz podać:
liczbę osób
numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.
5. Po dokonaniu rezerwacji na podany e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji.
6. Dane osobowe podawane przy rezerwacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów rezerwacji

PŁATNOŚĆ
1. Płatność za grę możliwa jest gotówką lub kartą na miejscu
2. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy 2-6 osób. Cena jest zmienna, w zależności od liczby osób biorących udział w grze oraz od pokoju.
3. Promocje ze studenckich czwartków, uczniowskich piątków lub innych okazji nie sumują się z otrzymanymi w inny sposób.
4. W przypadku odwołania gry na mniej niż 24h przed rezerwacją, grupa zostanie obciążona kosztami gry.